Szkolenia dla nauczycieli

Wśród najbliższych mi zagadnień szkoleniowych, które zyskały największą popularność  i wyróżniające opinie słuchaczy, mogę polecić:

*  Psychologiczne pułapki oceniania w nauczaniu przedmiotów artystycznych
*  Kształcenie słuchu – wyzwania dydaktyki w wieku XXI
*  O teorii muzyki bez… teoretyzowania o muzyce -w poszukiwaniu granicy, do której wiedza inspiruje, a nie zniechęca
*  Warsztat nauczyciela przedmiotów ogólnomuzycznych – metody, pomysły, narzędzia, materiały
*  Teoretyk i instrumentalista –  w jakim stopniu możliwa jest współpraca oraz korelacja realizowanych zajęć?
*  Jak towarzyszyć uczniowi w zgłębianiu teorii muzyki, aby trening kompetencji nie skupiał się wokół egzekwowania zadań testowych? 
*  Sztuka muzyczna wobec idei biznesowych  –  artysta we współczesnym świecie.
*  Podstawy instrumentacji na zespoły szkolne.
*  Lekcje otwarte oraz warsztaty dla młodzieży szkół artystycznych.

 

Oprócz własnej pracy artystycznej oraz stałego zaangażowania w kształcenie studentów, jestem także nauczycielem dyplomowanym. Doświadczenie pedagogiczne  zdobywałem prowadząc stałe zajęcia muzyczne zarówno z czterolatkami, dorastającą młodzieżą, jak i dorosłymi. Zwieńczeniem kilkunastu lat pracy z dziećmi i młodzieżą było kierownictwo sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych w największej szkole muzycznej płd-zach. Polski. Doświadczenia zarządcze oraz aktywność pozaszkolna zaowocowały zaproszeniem do pracy w Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych. Przez 8 lat, jako edukator i nauczyciel konsultant, zorganizowałem lub współorganizowałem z zespołem CENSA  kilkadziesiąt szkoleń w makroregionie, a osobiście przeprowadziłem ich blisko 100  – w siedzibie w Warszawie oraz wyjeżdżając do szkół w całym kraju.  Wybrane z tematów miałem przyjemność realizować w tandemach, w tym. m.in. z niezapomnianą  nestorką szkoleń dla nauczycieli-artystów – Małgorzatą Rosińską, pomysłodawczynią i założycielką Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych. Profesjonalna działalność CENSA wiązała się z jednej strony ze stałym podnoszeniem kwalifikacji edukatora i pozyskiwaniem nowych kompetencji, z drugiej oznaczała ciągłe poddawanie własnej pracy procesowi ewaluacji – konsultowaniu  i udoskonalaniu  materiałów, warsztatu i koncepcji szkoleniowych, a także analizowaniu ankiet uczestników. Te ostatnie, przynoszące wiele cennych spostrzeżeń i ocen – okazały się źródłem najcelniejszych, wiarygodnych i szczerych wskazówek, odnośnie rzeczywistych potrzeb i bolączek nauczycieli. Pozyskiwana wiedza oraz budowane z niesamowitym zespołem doświadczenie, pozwoliły wypracować i utrwalić opinię o nienagannej, wzorcowej jakości realizowanych zajęć. To, czego wspólnie dowiedzieliśmy się o możliwościach nauczania przedmiotów artystycznych, o „szczepieniu” kultury nielękającej się współczesnego świata  – wciąż jest dostępne, wciąż procentuje w szkoleniach realizowanych na indywidualne zaproszenia.

Polecane dla moich uczniów, studentów i słuchaczy

www.poniedzialki.pl  – autorski portal e-learningowy oparty na platformie Moodle z zadaniami wspomagającymi kształcenie słuchu,  dostępny wyłącznie dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

www.trainer.thetamusic.com – platforma gier edukacyjnych na rozmaitych poziomach trudności,  służących zarówno małym dzieciom jak i studentom  w kształceniu lub podnoszeniu wybranych umiejętności słuchowych (lub z zakresu teorii muzyki)

www.myear.pl – Festiwal Wyobraźni Muzycznej z Konkursem Umiejętności Słuchowych, odbywający się co dwa lata we Wrocławiu; okazja spotkania wszystkich zainteresowanych efektywną i efektowną, przełamującą szkolną codzienność, dydaktyką kształcenia słuchu w oparciu o nietypowe, holistyczne ćwiczenia.  Zadania ukierunkowane są na satysfakcję z nauki oraz poszukiwanie praktycznych kompetencji wykorzystywanych w zawodzie muzyka – w miejsce klasycznie rozumianej teorii muzyki. Festiwal to przegląd pomysłów, przy okazji refleksji nad efektywnością dawnej dydaktyki. To czas wyborów tego co niezbędne a sprawdzone i budzenia ciekawości ku temu co niezbędne a nowe… Jest to też czas niezapomnianej zabawy – co zgodnie podkreślają powracający w kolejnych edycjach uczestnicy!

Wybrane wystąpienia publiczne z lat 2010-2018

Olimpiady słuchowe we Wrocławiu – ogólnopolski konkurs z zakresu kształcenia słuchu dla uczniów szkół muzycznych II st.
Ogólnopolska Sesja Naukowa Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu: Kształcenie słuchu – dokonania, perspektywy; 2.04.2011 , Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa

Od rozrywki muzycznej do rozrywania form – przykłady konfrontacji estetycznych na lekcjach kształcenia słuchu.
II Warsztaty Muzyki Rozrywkowej; 8.11.2011, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Nowe tendencje w kształceniu słuchu w świetle kompetencji oczekiwanych od kandydatów na studia muzyczne I stopnia.
II Makroregionalna Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Przedmiotów Ogólnomuzycznych; 25.11.2011, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Koninie

Rola kreatywności i wyobraźni w percepcji przykładów muzycznych na zajęciach kształcenia słuchu w szkole muzycznej II st.
II Makroregionalna Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Przedmiotów Ogólnomuzycznych; 25.11.2011, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Koninie

Moc akordeonu – współczesny instrument oczami kompozytorów poszukujących nowej muzyki.
Światowy Dzień Akordeonu, 6.5.2012, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Przegląd systemów edukacji muzycznej w Europie.
Konferencja „Nowoczesna szkoła artystyczna”; 27.09.2012, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa

Kształcenie słuchu jako klucz do rozumienia muzyki – gry i zabawy edukacyjne dla uczniów szkół muzycznych I i II st. rozwijające wyobraźnię, kreatywność i poczucie formy.
III Makroregionalna Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Przedmiotów Ogólnomuzycznych i Rytmiki; 15.12.2012, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Koninie

Od muzykalności do muzykowania. Przykład dobrej praktyki: od sztuki – przez technologię – do biznesu.
Muzyka – od sztuki do biznesu. 18.04.2013, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

E-learning w pracy nad kształceniem słuchu.
Ogólnopolska Sesja Naukowo-Metodyczna Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu: Kształcenie słuchu. Prezentacje – konfrontacje; 20.04.2013 , Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa

Warsztat kreatywności muzycznej. Ćwiczenia przeznaczone dla uczniów – rozwijające m.in. kompetencje twórcze i umiejętność pracy zespołowej.
IV Makroregionalna Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Przedmiotów Ogólnomuzycznych i Rytmiki; 5.10.2013, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Koninie

Odtwórczość czy od twó®czość? Ile sztuczności, ile sztuczek, a ile sztuki? Warsztatowe refleksje nad muzyczną tożsamością akordeonisty.
Konferencja Naukowa „Akordeon-nowe horyzonty”; 15.11.2013, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa

Kurs mistrzowski dla akordeonistów i kompozytorów;
13-14.12.2013, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Udział w charakterze panelisty w otwartej dyskusji na temat: „Warunki socjalne i prawne uprawiania działalności muzycznej” w ramach II Konwencji Muzyki Polskiej; 12-14.05.2014, Warszawa

Moc motywacji – zadania i inspiracje.
VI Ogólnopolska Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Przedmiotów Ogólnomuzycznych Szkół Muzycznych I i II st.; 3.10.2015, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Koninie

mYear – od fascynacji do motywacji w treningu słuchu muzycznego i poszukiwaniu jego praktycznych zastosowań.
Konferencja naukowa „Nadanie percepcji brzmień instrumentów akustycznych i barw syntetycznych”; 28.11.2015, Akademia Muzyczna w Krakowie

Arkusz jednego dzieła jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu przedmiotu kształcenie słuchu w szkole muzycznej II st.
Konferencja Naukowo-Metodyczna „Teoria muzyki w praktyce. Specyfika kształcenia w szkole muzycznej I i II st.”; 23.11.2018, Akademia Sztuki w Szczecinie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej informacji

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Podobnie jak większość serwisów internetowych także i ta trona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze przeglądanie zawartości bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.

Zamknij